Πρακτικά ομάδας εργασίας

Το Σάββατο που μας πέρασε (24-02-2024), πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση εργασίας του Eco – School, Eco – act.
Το Eco – School, Eco – act, δημιουργήθηκε μέσα από το Athens School, κι έχει ως σκοπό: την προώθηση οργανωμένων παρεμβάσεων στην κοινωνία, την έρευνα και ευαισθητοποίηση της Κοινωνίας για τα περιβαλλοντικά θέματα. Ήδη σαν Athens School, απαριθμούμε σημαντικές περιβαλλοντικές παρεμβάσεις.
Τα εργαλεία του Eco – School, Eco – act είναι:
• Η τεκμηρίωση των θέσεων για τα περιβαλλοντικά ζητήματα, μέσα από την Περιβαλλοντική επιστήμη.
• Η φιλοσοφία, ως εργαλείο ανάδειξης της σχέσης Κοινωνίας και ατόμου με το Περιβάλλον.
• Η κινηματική και ακτιβιστική δράση.
• Η ανάδειξη της σημασίας των Πολιτών – Κινήσεων Πολιτών για τα Περιβαλλοντικά ζητήματα (μέσω περιβαλλοντικών εκδηλώσεων, ομάδων εργασίας, ερωτηματολογίων κ.α.).
• Η συμμετοχικότητα, το Eco – School, Eco – act είναι ένα εγχείρημα ανοιχτό στην κοινωνία που προσβλέπει στην συμμετοχή των Πολιτών. Μέσα από την συμμετοχή των πολιτών θα πάρει σχήμα και μορφή.
Η συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της σειράς εκδηλώσεων για τα Σκουπίδια της Αθήνας. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε στο Athens School η προβολή της ταινίας Athenian Material, και την Κυριακή 03/03/24, θα πραγματοποιηθεί η εκπαιδευτική – ακτιβιστική επίσκεψη στην Εγκατάσταση του ΧΥΤΑ στη Φυλή.
Στην Ομάδα εργασίας, αναλύθηκαν οι προβληματισμοί που γέννησε η προβολή της ταινίας και η συζήτηση που επακολούθησε, αξιολογήθηκαν τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα από τη σειρά εκδηλώσεων. Αναλύθηκαν εκτενώς τα πρώιμα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου, τα οποία αποτέλεσαν τη βάση για την συζήτηση και αξιολόγηση του ζητήματος των σκουπιδιών.
Συζητήθηκαν προβληματισμοί, για τα προιόντα μιας χρήσης, για τα βιομηχανικά προιόντα ξύλου, τα οποία πέραν του ότι αποτελούν πηγή ρύπανσης και είναι βλαπτικά για την υγεία, δεν ανακυκλώνονται. Αναφέρθηκαν επίσης οι πρακτικές του Athens School, στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων, η προσπάθεια μας στον τομέα Τεχνικής (Ξυλουργική και Οργανοποιία) να είμαστε Zero Waste και να αξιοποιούμε 100% το Ξύλο, άλλωστε διδάσκεται στον τομέα Τεχνικής η αειφορική χρήση του Ξύλου. Αναφέρθηκε επίσης το έργο του τομέα επαναχρησιμοποίησης και η παραγωγή χρηστικών αντικειμένων, η συνεργασία του με το τμήμα Οργανοποιίας και η παραγωγή πρωτότυπων καλουπιών από χαρτοπολτό. Αναλύθηκε ότι τα οφέλη από την επαναχρησιμοποίηση χαρτιού είναι σαφώς μεγαλύτερα σε σχέση με τη συμβατική ανακύκλωση. Συζητήθηκαν οι επιπτώσεις της πλαστικής και αλουμινένιας συσκευασίας, οι ορθές πρακτικές ανακύκλωσης και πολλά άλλα.
Μέσα από την Ομάδα εξήχθησαν σημαντικά συμπεράσματα και προτάθηκαν οι επόμενες άμεσες δράσεις για τα σκουπίδια, μερικές από τις οποίες είναι:

  • Η προσπάθεια για ευαισθητοποίηση των παιδιών, κάτι που έλειπε από τις δράσεις που έγιναν και το οποίο είναι ουσιώδες για την Κοινωνία.
  • Η αναζήτηση κοινωνικών χώρων για την οργάνωση επαναπροβολής της ταινίας Athenian Material.
  • Η δημιουργία ενημερωτικού υλικού από την ομάδα, που θα λειτουργήσει ως πρακτικός οδηγός για την ανακύκλωση – επαναχρησιμοποίηση, κάτι το οποίο αναδείχθηκε ως ζητούμενο μέσα από τις απαντήσεις που πήραμε από το ερωτηματολόγιο.
  • Η πρόταση για ανακύκλωση πλαστικού σε μικρή κλίμακα, από το τμήμα επαναχρησιμοποίησης χαρτιού.

Ευχαριστούμε τους συμμετέχοντες, οι προτάσεις και οι παρατηρήσεις ήταν πολύ εποικοδομητικές.
Το επόμενο διάστημα:

  • Θα υπάρξει επεξεργασία της έρευνας με ερωτηματολόγιο, η οποία είναι ακόμα σε εξέλιξη.
  • Θα γίνει επεξεργασία των προτάσεων που αναδείχθηκαν μέσα από την ομάδα εργασίας.
  • Μέσα στον Μάρτιο θα προγραμματιστεί και ανακοινωθεί η επόμενη συνάντηση εργασίας και ευελπιστούμε να σας συναντήσουμε εκεί!
    Παρακάτω ακολουθεί ο σύνδεσμος του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, που αφορά την Διαχείριση των απορριμμάτων και την Ανακύκλωση. Ο μέσος χρόνος συμπλήρωσης είναι τα πέντε (5) λεπτά. Παρακαλούμε αφιερώστε λίγα λεπτά για να το συμπληρώσετε.

Το ερωτηματολόγιο συντάχθηκε από τα μέλη του Athens School και έχει ως σκοπό την αποτύπωση των απόψεων της Κοινωνίας για το θέμα των Σκουπιδιών. Τα αποτελέσματα θα μας βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση της Κοινωνικής και Περιβαλλοντικής διάστασης των απορριμμάτων.

Ο σύνδεσμος του ερωτηματολογίου είναι:

https://forms.office.com/r/EAUCyZLXvf

Σας ευχαριστούμε

Επικοινωνήστε μαζί μας

20% Off

Σε φοιτητες και ανεργους

με την επίδειξη κάρτας ανεργίας ή φοιτητικού πάσου έχετε 20% έκπτωση σε όλα τα σεμινάρια του Athens School